Yksityisyyspolitiikka

Voimassa 25.05.2018 alkaen

Yksityisyyspolitiikka säätää henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä Abakhan Fabrics Eestin (jäljempänä Abakhan) kotisivulla www.abakhan.fi (jäljempänä kotisivu).


Käsitteet

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia yksityishenkilöä koskevat tiedot, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Henkilötietojen käsittely on kaikenlainen kotisivun käyttäjän (jäljempänä käyttäjän) henkilötietoihin liittyvä toiminta- tietojen kerääminen, käsittely, tallentaminen, korjaaminen tai poistaminen.

Käyttäjät ovat henkilöt, jotka vierailevat kotisivulla, tilaavat tavaroita verkkokaupasta, liittyvät uutiskirjeen vastaanottajiin tai toimittavat Abakhanille omalta osalta tietoja.


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on osakeyhtiö Abakhan Fabrics Eesti: kaupparekisteritunnus 10396312, osoite Rüütli 11, 51007 Tartto, Viro; sähköpostiosoite abakhan@abakhan.ee.

Käyttäjä antaa käyttämällä kotisivua suostumuksensa omien tietojen tämän yksityisyyspolitiikan mukaiseen käsittelyyn.


Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Abakhan kerää kotisivun kautta seuraavia käyttäjän henkilötietoja alla kuvatuilla tavoilla:

 •   ●  käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite – uutiskirjeen vastaanottajiin liittyessä tai sähköpostiviestin vastaanottamisella;
 •   ●  käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilattujen tuotteiden toimitusosoite – verkkokaupasta tuotteiden tilaamisen yhteydessä;
 •   ●  käyttäjän nimi, sähköpostiosoite – verkkokaupassa tilin rekisteröimisen yhteydessä;
 •   ●  kotisivun vierailumäärien tilastot Google Analyticsin, Facebook Pixelin avulla – kotisivulla vierailemisen yhteydessä.

Abakhan käyttää henkilötietoja:

 •   ●  käyttäjän etukäteen antamalla suostumuksella hänen sähköpostiosoitteeseen uusista tuotteista ja kampanjoista tietoja välittävien uutiskirjeiden lähettämiseen tms. markkinointiaineistoon liittyvien viestien välittämiseen;
 •   ●  käyttäjän kyselyihin vastaamiseen;
 •   ●  käyttäjän toimesta verkkokaupassa tehtyjen tilausten toteuttamiseen, esimerkiksi tilausten toimittamiseen, käyttäjän kanssa asioimiseen, laskuttamiseens;
 •   ●  kotisivun yksilöllisemmän käyttäjäkokemuksen varmistamiseen verkkokaupan tilin luomisen yhteydessä;
 •   ●  kotisivun käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tehokkaampaan markkinointiin käyttäjän kotisivuvierailujen tilastojen avulla.

Abakhan voi valtuuttaa muita henkilöitä käsittelemään käyttäjän henkilötietoja (jäljempänä henkilötietojen käsittelijä), joiden tuotteen tai palvelun kautta Abakhan tarjoaa käyttäjälle palveluita. Abakhanin ja henkilötietojen käsittelijän välillä on solmittu sopimus, jolla on henkilötietojen käsittelijä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja varmistamaan henkilötietojen suojelun.

AS Abakhan Fabrics välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS-lle.

Henkilötietojen käsittelijät tarjoavat:

 •   ●  sähköpostiviestien lähettämisen ja hallinnan järjestelmän;
 •   ●  kotisivun kehittämistä ja majoitusta;
 •   ●  verkkokaupan tilausten toimittamista;
 •   ●  kotisivun käyttäjätilastojen analysointia;
 •   ●  sosiaalisen median käytön ja sosiaalisen median tilastojen analysointia;
 •   ●  kirjanpitopalveluiden käyttöä.

Henkilötietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Abakhan säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen tavoitteisiin pääsemiseen tai laissa määritellyn määräajan verran. Esimerkiksi kirjanpitotietoja pitää säilyttää 7 vuotta tilikauden päättymisestä, sähköpostissa olevia sähköpostiosoitteita niin kauan, kuin käyttäjä ilmoittaa haluavansa tietojensa poistettavan.

Abakhan soveltaa kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseen. Pääsy henkilötietojen muuttamiseen ja käsittelemiseen on vain siihen valtuudet saaneilla henkilöillä ja kaikkien käyttäjien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina.


Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, paitsi jos se on tarpeen sopimuksesta johtuvan vaatimuksen toteuttamiseen, mm. verkkokaupasta tehdyn tilauksen täyttämiseen.

Käyttäjällä on oikeus:

 •   ●  pyytää pääsyä omiin tietoihin;
 •   ●  vaatia henkilötietojen korjaamista tai laissa säädetyillä ehdoilla niiden poistamista;
 •   ●  vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 •   ●  vaatia henkilötietojen siirtämistä.

Käyttäjän on omien oikeuksien käyttämiseen lähetettävä asianmukainen viesti sähköpostiosoitteeseen abakhan@abakhan.ee. Käyttäjän pyyntö pitää olla henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseen olla sähköisesti allekirjoitettu. Abakhanilla on oikeus hylätä käyttäjän pyyntö, jos käyttäjän henkilöllisyyttä on mahdotonta todeta tai jos henkilötietojen siirtäminen ei ole turvallista.

Jos käyttäjä on Abakhanin uutiskirjeen vastaanottajien joukossa, on hänen mahdollista poistaa nimensä kirjeen vastaanottajien joukosta ja luopua tulevien uutiskirjeiden vastaanottamisesta viestin lopussa olevan linkin kautta.

Jos käyttäjän epäilee, että hänen oikeuksiaan on henkilötietojen käsittelyssä loukattu, hänellä on oikeus valittaa asiasta Viron tietosuojavirastoon (Andmekaitse Inspektsioon).


Evästeiden käyttö

Abakhanin kotisivulla käytetään evästeitä (cookies) tavoitteena varmistaa parempi käyttäjäkokemus ja tehokkaampi markkinointitoiminta sekä kerätä käyttäjätilastoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkoselain tallentaa automaattisesti käyttäjän käyttämälle laitteella. Näitä käytetään yleisesti kotisivujen sujuvamman ja tehokkaamman toiminnan varmistamiseen.

Teknisiä evästeitä käytetään siihen, että käyttäjä voisi liikkua kotisivulla ja käyttää sen tarjoamia toimintoja. Analyyttiset evästeet keräävät tietoja kotisivun käytöstä. Kolmansien osapuolten evästeiden tarkoituksena on markkinointiviestinnän optimointi. Analysointievästeiden lisäksi käytetään verkkokaupassa pikseleitä, joiden avulla seurataan kotisivun käyttöä. Täten toimimalla henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei käsitellä. Tunnistusevästeet mahdollistavat käyttäjän kotisivulla tekemien valintojen muistamisen (mm. nimi tai kieli). Mainosevästeitä käytetään kotisivun käyttäjiin kohdistettujen mainosten välittämiseen. Evästeet määrittelevät, kuinka monta kerta käyttäjä tiettyjä mainosta näkee ja auttavat mittaamaan mainoskampanjan tehokkuutta.

Käyttäjän katsotaan suostuneen evästeiden käyttöön, jos hänen käyttämällä selaimella on sallittu evästeiden käyttö. Verkkoselaimet sallivat usein oletusarvona evästeiden tallentamisen laitteelle. Käyttäjä voi omissa asetuksissaan kieltää evästeiden käytön tai poistaa ne, tekemällä verkkoselaimeen vastaavat asetukset. Jos evästeitä ei käytetä, on mahdollista, että kaikkia kotisivun tarjoamia mahdollisuuksia ei voida käyttää.


Yksityisyyspolitiikan muuttaminen

Abakhan pidättää oikeuden yksityisyyspolitiikan yksipuoliseen muuttamiseen, jotta se olisi lain asettamien vaatimusten mukainen. Muutoksista ei ilmoiteta etukäteen. Yksityispolitiikan uusin versio on aina saatavissa kotisivulla.


Kaikissa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyspolitiikka koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä osoitteen abakhan@abakhan.ee kautta.